Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN ACTIVITEITEN VAN BIKE-ELBA

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op al onze activiteiten:

 • Veiligheid staat bij ons voorop en wij spreken deelnemers aan op onveilig gedrag.
 • Door gebruik te maken van onze diensten verplicht je jezelf om de instructies van de gids in het belang van je veiligheid ten allen tijde op te volgen.
 • Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en dient hiernaar te handelen.
 • Je neemt geheel op eigen risico deel aan onze tochten en je bent jezelf er van bewust dat deelname aan deze activiteiten  mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico inhouden.
 • Zowel het bedrijf Bike-Elba als ook de gidsen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor lichamelijk of enig ander letsel aan deelnemers opgelopen tijdens onze activiteiten.
 • De deelnemer verklaart dat hij/zij tijdens het gebruik van onze diensten niet onder invloed is van enig middel zoals alcohol, drugs of medicatie die zijn lichamelijke gesteldheid kunnen beïnvloeden.
 • De deelnemer verklaart dat hij/zij geen last heeft van cardiologische problemen, enige ziekte of zwangerschap die negatief beïnvloed kan worden door verhoogde inspanning tijdens de tochten.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan protheses, brillen, contactlenzen of andere goederen, die tijdens de tochten optreden. De klant accepteert schade ontstaan door de activiteit.
 • U bent niet via ons verzekerd voor enig lichamelijk of materieel risico dat u loopt tijdens onze tochten.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor schade toegebracht aan zijn/haar (huur)fiets en zijn/haar goederen.
 • Wij maken er nooit een wedstrijd van, maar houden er een voor iedereen te volgen tempo op na. Er wordt gewacht op de achterblijvers.
 • Mocht er door een reden van buiten een reis niet mogelijk zijn dan is Bike-Elba hiervoor niet aansprakelijk.